Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12390-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731302
Katalogové èíslo 508224
Název dokumentu Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
Anglický název Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete
Datum vydání 01.09.2019
Datum ukonèení platnosti 01.08.2020
Datum úèinnosti 01.10.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12390-72019
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508706ČSN EN 12390-7 2019Opr.101.08.2020
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84337ČSN EN 12390-7 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510449ČSN EN 12390-7 2020
Anotace

ČSN EN 12390-7 (73 1302) This document specifies a method for determining the density of hardened concrete. It is applicable to lightweight, normal-weight and heavy-weight concrete. It differentiates between hardened concrete in the following states: 1) as-received; 2) water saturated; 3) oven-dried. The mass and volume of the specimen of hardened concrete are determined and the density calculated.