Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1279-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701621
Katalogové èíslo 508176
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu
Anglický název Glass in building - Insulating glass units - Part 3: Long term test method and requirements for gas leakage rate and for gas concentration tolerances
Datum vydání 01.09.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1279-32018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506151ČSN EN 1279-3 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1279-3 Tato norma stanovuje požadavky a popisuje zkušební metody pro prvky utěsnění okraje a vložné prvky. To zahrnuje identifikaci, stanovení fyzikálních vlastností a hodnocení charakteristik pro použití v rámci pravidel náhrady podle EN 1279-1:2018. Pro účely prokázání, že prvky utěsnění okraje umožní, aby bylo izolační sklo ve shodě s požadavky uvedenými v EN 1279-1:2018, kapitola 6, se využijí též EN 1279-2:2018 a EN 1279-3:2018.