Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-5-56 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 508172
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment - Safety services
Datum vydání 01.08.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-5-562018
IEC 60364-5-562018
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508864ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 2019Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86831ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Tato část IEC 60364 pokrývá obecné požadavky pro zařízení pro bezpečnostní účely, volbu a montáž napájecího systému pro bezpečnostní účely a elektrické zdroje pro zajištění bezpečnosti. Záložní napájecí systémy jsou z rozsahu platnosti této části vyňaty. Tato část se nevztahuje na instalace ve výbušných atmosférách (BE3), pro něž jsou požadavky uvedeny v EN 60079-14.