Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 17037
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730582
Katalogové èíslo 508154
Název dokumentu Denní osvětlení budov
Anglický název Daylight in buildings
Datum vydání 01.08.2019
Datum ukonèení platnosti 01.07.2022
Datum úèinnosti 01.09.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.160.01 - Osvětlení obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 170372018
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
513903ČSN EN 17037 2019Opr.101.07.2022
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84072ČSN 73 0581 2009
507366ČSN EN 17037 2019
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514470ČSN EN 17037+A1 2022
Anotace

ČSN EN 17037 Tento dokument obsahuje základy pro dosažení přijatelného subjektivního pocitu světlosti vnitřních prostorů prostřednictvím přírodního světla a pro zajištění přijatelného výhledu. Současně obsahuje doporučení pro dobu proslunění užívaných místností. Tento dokument obsahuje informace o využití denního světla při osvětlení interiérů a o způsobech omezování oslnění. Současně definuje parametry pro hodnocení denního osvětlení a obsahuje principy pro jeho výpočet a ověřování. Tyto principy umožňují řešit problémy související s proměnností denního světla v průběhu dne i roku. Tento dokument platí pro všechny prostory, které mohou být pravidelně užívány lidmi po delší dobu, s výjimkou případů, kdy s ohledem na povahu a účel vykonávané práce je použití denního světla vyloučeno. Stanovení požadavků na osvětlení vnitřních pracovních prostorů s konkrétními zrakovými úkoly je uvedeno v EN 12464-1 a není součástí tohoto dokumentu.