Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13757-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258513
Katalogové èíslo 508079
Název dokumentu Komunikační systémy pro měřidla - Část 4: Bezdrátová komunikace M-Bus
Anglický název Communication systems for meters - Part 4: Wireless MBus communication
Datum vydání 01.11.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření
35.100.10 - Fyzická vrstva
35.100.20 - Spojová vrstva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13757-42019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13757-4 This document specifies the requirements of parameters for the physical and the link layer for systems using radio to remotely read meters. The primary focus is to use the Short Range Device (SRD) unlicensed telemetry bands. The standard encompasses systems for walk-by, drive-by and fixed installations. As a broad definition, this European Standard can be applied to various application layers.