Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62840-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341595
Katalogové èíslo 508018
Název dokumentu Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky
Anglický název Electric vehicle battery swap system - Part 2: Safety requirements
Datum vydání 01.07.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 43.120 - Elektrická silniční vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62840-22019
IEC 62840-22016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 692840-2 Tato část IEC 62840 stanovuje bezpečnostní požadavky na systém pro výměnu baterie za účelem výměny výměnných bateriových systémů (SBS) elektrických vozidel. Systém pro výměnu baterie je určen pro připojení k napájecí síti. V souladu s IEC 60038 je zdroj napětí do 1 000 V AC nebo do 1 500 V DC. Tato norma také platí pro systémy pro výměnu baterie nabíjené ze skladovacích systémů instalovaných v daném místě (např. vyrovnávací baterie). Hlediska zahrnutá v této normě jsou bezpečnostní požadavky na systém pro výměnu baterie a/nebo jejich systémů; požadavky na bezpečnou komunikaci; elektromagnetická kompatibilita (EMC); značky a pokyny a ochrana před úrazem elektrickým proudem a jinými riziky. Tato norma platí pro všechny systémy na výměnu baterií u EV vybavených jedním nebo více SBS. Tato norma se nevztahuje na hlediska týkající se údržby a servisu stanice výměny baterie (BSS); trolejbusů, kolejových vozidel a vozidel určených především pro použití v terénu, a údržbu a servis EV.