Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 388+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832350
Katalogové èíslo 507985
Název dokumentu Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
Anglický název Protective gloves against mechanical risks
Datum vydání 01.07.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.40 - Ochranné rukavice
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 388+A12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503283ČSN EN 388 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 388+A1 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace dodávané výrobcem pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním, propíchnutím a případně nárazem. Tato norma je určena k používání ve spojení s EN 420. Zkušební metody stanovené v této normě mohou být použitelné také pro chrániče paží.