Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 17072-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 793879
Katalogové èíslo 507914
Název dokumentu Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 2: Celkový obsah kovů
Anglický název Leather - Chemical determination of metal content - Part 2: Total metal content
Datum vydání 01.10.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 59.140.30 - Usně. Kožešiny
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 17072-22019
ISO 17072-22019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88420ČSN EN ISO 17072-2 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 17072-2 This document specifies a method for the determination of the total metal content in leather using digestion of the leather and subsequent determination with inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), atomic absorption spectrometry (AAS) or spectrometry of atomic fluorescence (SFA). This method determines the total metal content in leather; it is not compound-specific or specific to the oxidation state of the metals. The method is applicable for determining the following metals: Aluminium (Al), Copper (Cu), Potassium (K), Antimony (Sb), Iron (Fe), Selenium (Se), Arsenic (As), Lead (Pb), Silicon (Si), Barium (Ba), Magnesium (Mg), Sodium (Na), Cadmium (Cd), Manganese (Mn), Tin (Sn), Calcium (Ca), Mercury (Hg), Titanium (Ti), Chromium (Cr) (except chromium-tanned leathers), Molybdenum (Mo), Zinc (Zn), Cobalt (Co), Nickel (Ni), Zirconium (Zr). This method is also suitable for determining Boron (B) in leather. In the case of chromium-tanned leathers, it is often more relevant to use ISO 5398-1, ISO 5398-2, ISO 5398-3 or ISO 5398-4. Interlaboratory test results and the quantification limits possible with ICP-OES are given in this document.