Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1090-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732601
Katalogové èíslo 507907
Název dokumentu Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce
Anglický název Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
Datum vydání 01.10.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.17 - Hliníkové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1090-32019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82831ČSN EN 1090-3 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace