Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62443-4-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 180304
Katalogové èíslo 507824
Název dokumentu Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-2 : Požadavky technické bezpečnosti pro součásti IACS
Anglický název Security for industrial automation and control systems - Part 4-2: Technical security requirements for IACS components
Datum vydání 01.11.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.030 - Bezpečnost IT
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62443-4-22019
IEC 62443-4-22019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62443-4-2 This part of IEC 62443 provides detailed technical control system component requirements (CRs) associated with the seven foundational requirements (FRs) described in IEC TS 62443-1-1 including defining the requirements for control system capability security levels and their components, SL C(component). As defined in IEC TS 62443-1-1 there are a total of seven foundational requirements (FRs): identification and authentication control (IAC), use control (UC), system integrity (SI), data confidentiality (DC), restricted data flow (RDF), timely response to events (TRE), and resource availability (RA). These seven FRs are the foundation for defining control system security capability levels. Defining security capability levels for the control system component is the goal and objective of this document as opposed to SL T or achieved SLs (SL A), which are out of scope.