Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO 21676
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 757599
Katalogové číslo 507795
Název dokumentu Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku
Anglický název Water quality - Determination of the dissolved fraction of selected active pharmaceutical ingredients, transformation products and other organic substances in water and treated waste water - Method using high performance liquid chromatography and mass spectrometric detection (HPLC-MS/MS or -HRMS) after direct injection
Datum vydání 1.7.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.8.2019
Věstník vydání (měs/rok) 7/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.50 - Zkoušení vody na přítomnost chemických látek (příměsí)
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
ISO 216762018
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 21676 Tento dokument specifikuje metodu stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků a jejich metabolitů i dalších organických látek v pitné, podzemní a povrchové vodě a v čištěných odpadních vodách. Dolní mez stanovitelnosti této metody se může měnit v závislosti na citlivosti používaného vybavení a na matrici vzorku. U většiny látek, pro které se používá tento dokument, je rozsah >= 0,025 µg/l pro pitnou, podzemní a povrchovou vodu a >= 0,050 µg/l pro čištěné odpadní vody. Tuto metodu je možno používat také pro analýzu dalších organických látek nebo pro jiné druhy vod, pokud byla pro každý případ zkoušena a ověřena přesnost a pokud byly validovány podmínky uchovávání vzorků a referenčních roztoků.