Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 12631
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730321
Katalogové èíslo 507788
Název dokumentu Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
Anglický název Thermal performance of curtain walling - Calculation of thermal transmittance
Datum vydání 01.08.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.10 - Stěny. Příčky. Fasády
91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 126312017
ISO 126312017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503683ČSN EN ISO 12631 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 12631 Tento norma stanovuje metodu výpočtu součinitele prostupu tepla pro lehké obvodové pláště, které jsou sestaveny z prosklených a/nebo neprůhledných panelů smontovaných v rámech. Výsledky výpočtů provedených podle postupů z této normy mohou být použity pro srovnání součinitelů prostupu tepla různých typů lehkých obvodových plášťů nebo jako vstupní údaje pro výpočet potřeby tepla pro vytápění budov. Postupy z této mezinárodní normy nejsou vhodné pro stanovení rizika výskytu kondenzace vodní páry na povrchu a uvnitř konstrukcí lehkých obvodových plášťů. Výpočty zohledňují různé druhy zasklení, rámů a neprůhledných panelů opláštěných kovem, sklem, keramikou nebo jakýmkoli jiným materiálem. Ve výpočtech jsou zahrnuty vlivy tepelných mostů ve stycích mezi zasklením, rámem a panelem. Výpočty nezohledňují vliv slunečního záření, šíření tepla způsobené pronikáním vzduchu netěsnostmi, výpočet kondenzace, vliv okenic a žaluzií, přídavné šíření tepla v rozích a na hranicích lehkého obvodového pláště, vliv napojení na nosnou konstrukci budovy ani vliv kotvicích prvků a fasádní systémy s integrovaným vytápěním.