Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-8-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 507763
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů
Anglický název Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů
Datum vydání 01.07.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-8-22018
IEC 60364-8-22018
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
509406ČSN 33 2000-8-2 2019Z1
514690ČSN 33 2000-8-2 2019Z2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-8-2 Tato část IEC 60364 stanovuje dodatečné požadavky, opatření a doporučení pro návrh, montáž a revizi všech druhů elektrických instalací nízkého napětí v souladu s IEC 60364-1:2005, kapitola 11, včetně lokální výroby a/nebo skladování elektrické energie z důvodu zajištění kompatibility s existujícími a budoucími způsoby dodávání elektrické energie pro elektrická zařízení nebo do veřejné sítě prostřednictvím lokálních zdrojů. Takovéto elektrické instalace jsou označovány jako elektrické instalace samospotřebitelů (PEI). Tento dokument rovněž obsahuje požadavky na správné vlastnosti a působení PEI s cílem účinně dosáhnout udržitelný a bezpečný provoz těchto zařízení při jejich integraci do inteligentních sítí. Tyto požadavky a doporučení platí v rámci IEC 60364 (soubor) pro nová zařízení a úpravy stávajících zařízení.