Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13832-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832520
Katalogové èíslo 507746
Název dokumentu Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 1: Terminologie a zkušební metody
Anglický název Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology and test methods
Datum vydání 01.07.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.50 - Ochranná obuv
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13832-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506683ČSN EN 13832-1 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13832-1 Tato část evropské normy EN 13832 specifikuje zkušební metody pro stanovení odolnosti obuvi proti vybraným chemikáliím při postříkání, degradaci a permeaci. Další dvě části této normy obsahují požadavky pro omezený resp. dlouhodobý kontakt s chemikáliemi. Tato norma je určena pro použití spolu s normami EN ISO 20345, EN ISO 20346 a EN ISO 20347.