Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61340-6-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 346440
Katalogové èíslo 507740
Název dokumentu Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení
Anglický název Electrostatics - Part 6-1: Electrostatic control for healthcare - General requirements for facilities
Datum vydání 01.06.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.020.99 - Ostatní normy týkající se zdravotní péče obecně
17.220.99 - Ostatní normy týkající se elektřiny a magnetismu
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61340-6-12018
IEC 61340-6-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61340-6-1 Tato část IEC 61340 se vztahuje na zařízení, která poskytují zdravotní péči včetně nemocnic, středisek zdravotní péče a klinik. Poskytuje technické požadavky a doporučení pro potlačování elektrostatických jevů v zařízeních zdravotní péče, což zahrnuje požadavky na přístroje, materiály a výrobky používané pro potlačování statické elektřiny. Požadavky tohoto dokumentu se nevztahují na zdravotnické elektrické přístroje specifikované v IEC 60601-1 a na zdravotnické přístroje pro diagnostiku in vitro (IVD) specifikované v IEC 61010-2-101.