Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13788
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730544
Katalogové číslo 507728
Název dokumentu Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
Anglický název Hygrothermal performance of building components and building elements - Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation - Calculation methods
Datum vydání 1.6.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.7.2019
Věstník vydání (měs/rok) 6/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.01 - Konstrukce staveb obecně
91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 137882012
ISO 137882012
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
93447ČSN EN ISO 13788 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 13788 ČSN EN ISO 13788 stanovuje zjednodušené výpočtové metody pro vnitřní povrchovou teplotu stavební konstrukce nebo stavebního prvku, při jejímž poklesu je pravděpodobný růst plísní, při dané vnitřní teplotě a relativní vlhkosti. Tato metoda se také může použít k posouzení rizika dalších problémů spojených s vnitřní povrchovou kondenzací. Dále stanovuje výpočtovou metodu pro posouzení rizika kondenzace uvnitř konstrukce způsobené difuzí vodní páry. Použitá metoda neuvažuje řadu důležitých fyzikálních dějů, včetně proměnnosti vlastností materiálů se změnou obsahu vlhkosti; kapilárního vzlínání a šíření kapalné vlhkosti uvnitř materiálu; pohybu vzduchu z vnitřního prostředí budovy do konstrukce netěsnostmi nebo uvnitř vzduchových dutin; hygroskopické vlhkostní kapacity materiálů. V důsledku toho je metoda použitelná pouze tehdy, pokud se mohou účinky těchto jevů považovat za zanedbatelné. Omezení fyzikálních procesů zahrnutých touto mezinárodní normou znamená, že může poskytovat hodnocení některých skladeb s vyšší mírou bezpečnosti než jiných skladeb. Výsledky budou spolehlivější pro lehké, vzduchotěsné konstrukce, které neobsahují materiály, které akumulují velké množství vody. Výsledky budou méně spolehlivé pro konstrukce, které mají velkou tepelnou a vlhkostní kapacitu a kterými výrazně proniká vzduch. ČSN EN ISO 13788 stanovuje zjednodušenou výpočtovou metodu pro dobu potřebnou pro vyschnutí vody, z jakéhokoli zdroje, ve vrstvě mezi dvěma vrstvami s vysokým difuzním odporem a riziko výskytu vnitřní kondenzace jinde v konstrukci během vysychání. Tato mezinárodní norma se nevztahuje na jiné projevy vlhkosti, např. na působení podzemní vody a pronikání srážek.