Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9053-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730502
Katalogové èíslo 507658
Název dokumentu Akustika - Stanovení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu
Anglický název Acoustics - Determination of airflow resistance - Part 1: Static airflow method
Datum vydání 01.09.2019
Datum ukonèení platnosti 01.09.2020
Datum úèinnosti 01.10.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.60 - Tepelně a zvukově izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 9053-12018
ISO 9053-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16325ČSN EN 29053 1994
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510643ČSN EN ISO 9053-1 2020
Anotace

ČSN EN ISO 9053-1 This document specifies the measurement of the determination of the static airflow resistance[1,2], in a laminar flow regime, of porous materials for acoustical applications.