Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 2030
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 732030
Katalogové číslo 507488
Název dokumentu Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
Anglický název Static loading tests of building structures
Datum vydání 1.5.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.6.2019
Věstník vydání (měs/rok) 5/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080 - Stavební konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
16001ČSN 73 2030 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 2030 ČSN 73 2030 obsahuje základní ustanovení pro přípravu, provádění a hodnocení výsledků statických zatěžovacích zkoušek nosných stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků. U speciálních pórobetonových stavebních dílců navrhovaných a zkoušených podle norem ČSN jsou požadavky na zatěžovací zkoušky upřesněny dalšími normami, a to ČSN 73 2034 a ČSN 73 2054. Pro zatěžovací zkoušky nosných konstrukcí, pro které jsou vypracovány normy zvláštní, jako jsou dynamické zkoušky stavebních konstrukcí (ČSN 73 2044) a zatěžovací zkoušky mostů (ČSN 73 6209) platí tato norma jen v rozsahu jimi vymezeném. Tato norma neplatí pro zkoušky konstrukcí a konstrukčních prvků, které jsou předmětem jiných norem, jako jsou např.: - zkoušky tenkostěnných konstrukčních prvků tvarovaných zastudena, viz ČSN EN 1993-1-3; - zkoušky spřahovacích prvků a zkoušky spřažených stropních desek, viz ČSN EN 1994-1-1; - zkoušky zdiva a zděných prvků navrhovaných podle ČSN EN 1996-1-1, resp. ČSN EN 1996-3, viz soubory norem ČSN EN 772 a ČSN EN 1052; - zkoušení dřevěných příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování, viz ČSN EN 595; - zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem, viz ČSN EN 596; - zkoušení výztužné únosnosti a tuhosti stěnových panelů s dřevěným rámem, viz ČSN EN 594; - zkoušení působení nosných podlah u dřevěných konstrukcí, viz ČSN EN 1195; - prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu vyráběné a navrhované podle ČSN EN 12602 a vyztužené dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyráběné a navrhované podle ČSN EN 1520 ed. 2, viz zkušební normy ČSN EN 1356 a ČSN EN 1740; - zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem, viz ČSN 73 2035; - případně další, které zde nejsou uvedeny.