Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351001
Katalogové èíslo 507477
Název dokumentu Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory
Anglický název Power transformers - Part 11: Dry-type transformers
Datum vydání 01.05.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60076-112018
IEC 60076-112018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72370ČSN EN 60076-11 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 Norma se vztahuje na suché výkonové transformátory (včetně autotransformátorů), které mají nejvyšší napětí pro zařízení do 72,5 kV včetně a nejméně jedno vinutí, které je provozováno na napětí vyšší než 1,1 kV. Norma se nevztahuje na transformátory plněné plynem (kde plynem není vzduch), jednofázové transformátory se jmenovitým výkonem menším než 5 kVA, vícefázové transformátory se jmenovitým výkonem menším než 15 kVA, přístrojové transformátory, rozběhové transformátory, zkušební transformátory, trakční transformátory montované na kolejových vozidlech, nevýbušné a důlní transformátory, svařovací transformátory, regulační napěťové transformátory a malé výkonové transformátory se speciálními bezpečnostními podmínkami. Hlavní změny s ohledem na předcházející vydání normy jsou následující: rozšíření rozsahu platnosti do 72,5 kV, uzavřené řízení (jde-li o provedení), řízení dielektrických a tepelných znaků podle nadmořské výšky, nové klimatické třídy pro lepší přizpůsobení potřebám zákazníka, vytvoření vztahu mezi umístěním a třídami prostředí, omezení do 1 000 kVA a vypracování obsáhlejší zkoušky pro třídy hořlavosti, uvedení seismických tříd a doporučení pro amorfní transformátory.