Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1279-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701621
Katalogové èíslo 507474
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita
Anglický název Glass in building - Insulating glass units - Part 1: Generalities, system description, rules for substitution, tolerances and visual quality
Datum vydání 01.05.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1279-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506148ČSN EN 1279-1 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1279-1 Tento dokument (všechny části) se zabývá požadavky na izolační skla. Hlavním zamýšleným použitím izolačních skel je zabudování do oken, dveří, lehkých obvodových plášťů, lepených zasklení dveří, oken a lehkých obvodových plášťů, střech a přepážek. Dosažení požadavků této normy znamená, že izolační skla splňují požadavky na zamýšlené použití a prostřednictvím posouzení shody s touto normou je zajištěno, že vizuální, energetické, akustické bezpečnostní parametry se časem významně nemění. V případech, kdy utěsnění okraje není chráněno před přímým ultrafialovým zářením nebo je vystaveno stálému smykovému zatížení, jako v lepených zaskleních pro dveře, okna a systémy lehkých obvodových plášťů, je nezbytné dodržet další evropské technické specifikace (viz EN 15434, EN 13022-1 a prEN 16759). Izolační skla, které jsou určena pro umělecké účely (např. olovnaté sklo nebo spékané sklo), nejsou předmětem této normy. Na vakuové izolační sklo se tato norma nevztahuje (viz ISO DIS 19916-1). Skloplastových kompozitů se norma týká, pokud je v kontaktu s těsnicím materiálem skleněný povrch. Tato norma uvádí definice izolačních skel, zahrnuje pravidla pro popis systému, optickou a vizuální kvalitu a rozměrové tolerance, a popisuje pravidla nahrazení založená na existujícím popisu systému.