Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1434-5+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258511
Katalogové èíslo 507383
Název dokumentu Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
Anglický název Thermal energy meters - Part 5: Initial verification tests
Datum vydání 01.08.2019
Datum ukonèení platnosti 01.05.2020
Datum úèinnosti 01.09.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 17.200.10 - Teplo. Kalorimetrie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1434-5:2015+A12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99363ČSN EN 1434-5 2016
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509901ČSN EN 1434-5+A1 2020
Anotace

ČSN EN 1434-5+A1 This European Standard specifies initial verification tests for thermal energy meters. Thermal energy meters are instruments intended for measuring the energy which in a heat-exchange circuit is absorbed (cooling) or given up (heating) by a liquid called the heat-conveying liquid. The thermal energy meter indicates the quantity of heat in legal units. Electrical safety requirements are not covered by this European Standard. Pressure safety requirements are not covered by this European Standard. Surface mounted temperature sensors are not covered by this European Standard. This standard covers meters for closed systems only, where the differential pressure over the thermal load is limited.