Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 15643-5
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730901
Katalogové číslo 507314
Název dokumentu Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
Anglický název Sustainability of construction works - Sutainability assessment of buildings and civil engineering works - Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works
Datum vydání 1.7.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.8.2019
Věstník vydání (měs/rok) 7/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 15643-52017
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
505385ČSN EN 15643-5 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15643-5 Tato evropská norma poskytuje specifické principy a požadavky pro posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností inženýrských staveb a bere v úvahu jejich technické charakteristiky a funkčnost. Posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností jsou tři aspekty posuzování udržitelnosti inženýrských staveb. Tento rámec lze použít pro všechny typy inženýrských staveb, jak nových tak existujících, a je vhodný pro posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností nových inženýrských staveb v průběhu všech fází jejich životního cyklu, a existujících inženýrských staveb do konce životního cyklu. Posuzování úrovně udržitelnosti inženýrské stavby se soustřeďuje na posouzení aspektů a dopadů inženýrské stavby, vyjádřených pomocí kvantifikovatelných indikátorů. Zahrnuje posouzení vlivu inženýrské stavby na environmentální, sociální a ekonomické dopady a aspekty místní infrastruktury mimo oblast inženýrské stavby a environmentální dopady a aspekty vyplývající z přepravy uživatelů inženýrské stavby a z užívání a provozování samotné infrastruktury. Nezahrnuje posouzení environmentálního, sociálního a ekonomického rizika, ale výsledky posouzení rizik by se měly zohlednit. Evropské normy vypracované v tomto rámci nestanovují pravidla pro ustanovení systému vyhodnocení pro různé metodiky posuzování. Ani nepředepisují úrovně, třídy nebo kriteriální meze pro určování vlastností. POZNÁMKA: Metody hodnocení, úrovně, třídy nebo kriteriální meze mohou být stanoveny v požadavcích na environmentální, sociální a ekonomické vlastnosti v zadání stavby objednatele, ve stavebních předpisech, národních normách, národních zásadách správné praxe, ve schématech pro posuzování inženýrských staveb a v certifikačních systémech atd. Pravidla pro posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů organizací, jako jsou systémy řízení, nejsou v tomto rámci zahrnuta, nicméně jsou brány v úvahu důsledky rozhodnutí nebo činností, které ovlivňují environmentální, sociální a ekonomické vlastnosti předmětu posuzování.