Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11124-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038234
Katalogové èíslo 507312
Název dokumentu Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace
Anglický název Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: General introduction and classification
Datum vydání 01.05.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.220.10 - Příprava povrchů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 11124-12018
ISO 11124-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
51268ČSN EN ISO 11124-1 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 11124-1 Norma popisuje klasifikaci kovových otryskávacích prostředků sloužících k přípravě ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Dále specifikuje charakteristiky potřebné pro úplné označení těchto otryskávacích prostředků. Platí pouze pro otryskávací prostředky dodané v "novém" nebo nepoužitém stavu, neplatí pro otryskávací prostředky během jejich používání ani po použití. Je jednou z částí souboru ČSN EN ISO 11124, které specifikují požadavky na kovové otryskávací prostředky. Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků jsou uvedeny v jednotlivých částech souboru ČSN EN ISO 11125.