Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60335-2-76 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361050
Katalogové èíslo 507277
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky
Anglický název Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
Datum vydání 01.05.2019
Datum ukonèení platnosti 01.09.2019
Datum úèinnosti 01.06.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 65.040.99 - Ostatní normy týkající zemědělských budov a objektů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60335-2-762018
EN IEC 60335-2-76:2018/AC2018
IEC 60335-2-762018
IEC 60335-2-76:2018/COR12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60335-2-76 ed. 3 Tato norma se vztahuje na bezpečnost zdrojů energie pro elektrické ohradníky, jejichž jmenovité napětí není vyšší než 250 V a pomocí nichž lze napájet nebo monitorovat vodiče ohradníků v zemědělství, ohradníků pro dozor nad domácími nebo divokými zvířaty a u bezpečnostních ohradníků.