Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60669-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354106
Katalogové èíslo 507268
Název dokumentu Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Switches for household and similar fixed-electrical installations Part 1: General requirements
Datum vydání 01.04.2019
Datum ukonèení platnosti 13.02.2021
Datum úèinnosti 01.05.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.40 - Spínače
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60669-11999
IEC 60669-11998
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507269ČSN EN 60669-1 ed. 2 2019A113.02.2021
507270ČSN EN 60669-1 ed. 2 2019A213.02.2021
507272ČSN EN 60669-1 ed. 2 2019Z213.02.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505447ČSN EN 60669-1 ed. 3 2018
Anotace

ČSN EN 60669-1 ed. 2 This part of IEC 60669 applies to manually operated general purpose switches, for a.c. only with a rated voltage not exceeding 440 V and a rated current not exceeding 63 A, intended for household and similar fixed-electrical installations, either indoors or outdoors. The rated current is limited to 16 A maximum for switches provided with screwless terminals. The standard also applies to boxes for switches, with the exception of mounting boxes for flush-type switches. It also applies to switches such as: - switches incorporating pilot lights; - electromagnetic remote control switches (particular requirements are given in part 2); - switches incorporating a time-delay device (particular requirements are given in part 2); - combinations of switches and other functions (with the exception of switches combined with fuses); - electronic switches (particular requirements are given in part 2); - switches having facilities for the outlet and retention of flexible cables (see annex B). Switches complying with this standard are suitable for use at ambient temperatures not normally exceeding 25 °C, but occasionally reaching 35 °C.