Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61227
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356624
Katalogové èíslo 507204
Název dokumentu Jaderné elektrárny - Dozorny - Řídicí prostředky operátora
Anglický název Nuclear power plants - Control rooms - Operator controls
Datum vydání 01.05.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.120.20 - Jaderné elektrárny, bezpečnost
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 612272016
IEC 612272008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500207ČSN EN 61227 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61227 Tato mezinárodní norma nahrazuje IEC 60964, která platí pro návrh dozoren jaderných elektráren. Stanovuje požadavky na rozhraní člověk-stroj (HMI) v blokových dozornách jaderných elektráren, diskrétní řídící pro-středky, multiplexní konvenční systémy a programové řídicí systémy. IEC 60964 obsahuje obecné požadavky a prostorové uspořádání, uživatelské potřeby a metody ověření a prokázání platnosti návrhu pro blokové dozorny jaderných elektráren. Tyto aspekty se v této normě neopakují. Nicméně, IEC 61772 o použití zobrazovacích jednotek (VDU) také obsahuje některé pokyny týkající se zobrazovačů a sdělovačů v případech nutných pro správnou aplikaci požadavků na řízení. Tato norma je určena pro použití při návrhu nových blokových dozoren v jaderných elektrárnách navrhovaných podle IEC 60964, kdy zahájení navrhování nastalo po vydání této normy. Je-li žádoucí aplikovat tuto normu na další řídicí pracoviště nebo místní řídicí pracoviště nebo na stávající dozorny nebo návrhy, je nutné věnovat pozornost tomu, že nemusí platit některé předpoklady, jako například úroveň automatizace.