Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 129-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013130
Katalogové èíslo 507193
Název dokumentu Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady
Anglický název Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles
Datum vydání 01.04.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.100.01 - Technické výkresy obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 129-12018
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
509899ČSN EN ISO 129-1 2019Z1
513125ČSN EN ISO 129-1 2019A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73718ČSN ISO 129-1 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 129-1 Norma ČSN ISO 129-1 stanovuje obecné zásady zobrazování kót, rozměrů a souvisících tolerancí, které se užívají na technických výkresech s 2D zobrazením ve všech oborech a odvětvích a lze je použít i ve 3D zobrazení. Všechna pravidla uvedená v tomto dokumentu jsou vhodná pro jakýkoliv druh výkresu. Tento dokument zavádí pojmy indikátor vlastnosti, rozvinutá délka, vymezení, indikátor povrchu, specifická poznámka a textová instrukce. Tento dokument se nevztahuje na užívání tolerancí rozměrů a určení jejich významu. Zásady tolerování uvádí ISO 14405-1.