Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 772-22
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722635
Katalogové èíslo 507163
Název dokumentu Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků
Anglický název Methods of test for masonry units - Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units
Datum vydání 01.07.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.25 - Keramické stavební výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 772-222018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77490ČSN P CEN/TS 772-22 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508866
Anotace

ČSN EN 772-22 This document specifies a method for determining the freeze/thaw resistance of clay masonry units in one of two categories F1 or F2.