Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62351-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 335011
Katalogové èíslo 507150
Název dokumentu Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS
Anglický název Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 4: Profiles including MMS and derivatives
Datum vydání 01.07.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62351-42018
IEC 62351-42018
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511319ČSN EN IEC 62351-4 2019A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62351-4 This part of IEC 62351 extends the scope of IEC TS 62351-4:2007 [1]1 by specifying a compatibility mode that provides interoperation with implementation based on IEC TS 62351-4:2007 and by specifying extended capabilities referred to as native mode. This part of IEC 62351 specifies security requirements both at the transport layer and at the application layer. While IEC TS 62351-4:2007 primarily provided some limited support at the application layer for authentication during handshake for the Manufacturing Message Specification (MMS) based applications, this document also provides support for extended integrity and authentication both for the handshake phase and for the data transfer phase. It provides for shared key management and data transfer encryption at the application layer and it provides security end-to-end (E2E) with zero or more intermediate entities. While IEC TS 62351-4:2007 only provides support for systems based on the MMS, i.e. systems using an Open Systems Interworking (OSI) protocol stack, this document also provides support for application protocols using other protocol stacks, e.g. an Internet protocol suite (see 4.1). This support is extended to protect application protocols using XML encoding. This extended security at the application layer is referred to as E2E-security.