Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61784-5-21
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184001
Katalogové èíslo 507131
Název dokumentu Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-21: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 21
Anglický název Industrial communication networks - Profiles - Part 5-21: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 21
Datum vydání 01.07.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.100.40 - Přenosová vrstva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61784-5-212018
IEC 61784-5-212018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61784-5-21 This part of IEC 61784 specifies the installation profile for CPF 21 (FL-net).