Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 384+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731712
Katalogové èíslo 507061
Název dokumentu Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty
Anglický název Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical properties and density
Datum vydání 01.04.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 384:2016+A12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501385ČSN EN 384 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 384+A1 This European Standard gives a method for determining characteristic values of mechanical properties and density, for defined populations of visual grades and/or strength classes of machine graded structural timber. Additionally it covers the stages of sampling, testing, analysis and presentation of the data. The standard provides methods to derive strength, stiffness and density properties for structural timber from tests with defect-free specimen. The values determined in accordance with this standard for mechanical properties and density are suitable for assigning grades and species to the strength classes of EN 338. NOTE 1: For assigning grades and species to the strength classes in EN 338 only three properties, i.e. bending or tension strength, modulus of elasticity parallel to grain in bending or tension and density need to be determined from test data, other properties can be calculated according to Table 2. NOTE 2: EN 1912 gives examples of established visual grades assigned to strength classes.