Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 50001
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011501
Katalogové èíslo 507051
Název dokumentu Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
Anglický název Energy management systems - Requirements with guidance for use
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.100.70 - Systémy managementu
27.015 - Energetická účinnost. Úspora energie obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 500012018
ISO 500012018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
89859ČSN EN ISO 50001 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 50001 Tento dokument specifikuje požadavky pro vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií (EnMS). Zamýšleným výstupem je umožnit organizaci používat systematický přístup pro dosažení neustálého zlepšování energetické hospodárnosti a zlepšování EnMS. Příloha A poskytuje návod k použití tohoto dokumentu.