Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 752-2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 756110
Katalogové číslo 50705
Název dokumentu Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2 : Požadavky
Anglický název Drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Performance requirements
Datum vydání 1.1.1998
Datum ukončení platnosti 1.8.2008
Datum účinnosti 1.2.1998
Věstník vydání (měs/rok) 1/98
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 752-21996
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
81188ČSN EN 752 2008
Anotace

ČSN EN 752-2 Norma je českou verzí evropské normy EN 752-2:1996. Evropská norma EN 752-2:1996 má status české technické normy. Sestává z těchto sedmi částí: 1 - Všeobecně a definice, 2 - Požadavky, 3 - Navrhování, 4 - Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí, 5 - Sanace, 6 - Čerpací stanice, 7 - Údržba a provoz. Tato druhá část ČSN EN 752 platí pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti, až po místo kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního repicientu. Stoky a kanalizační přípojky pod budovou jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy. Tato druhá část pojednává o požadavcích, které musí být brány v úvahu při plánování, navrhování, výstavbě, provozu a údržbě stokových sítí a kanalizačních přípojek, provozovaných převážně jako gravitační. Norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice (při použití této normy platí definice ČSN EN 752-1, která obsahuje 48 českých definic), kapitolu 4 - Zdroje dodatečných informací, kapitolu 5 - Všeobecně, kapitolu 6 - Základní požadavky, kapitolu 7 - Zkoušení, kapitolu 8 - Posouzení a dokumentace. Dále nesmírně rozsáhlou (cca 12 stran) informativní Přílohu A, která uvádí "zdroje dodatečných informací", v nichž cituje souvisící či navazující technické normy mnoha států a krátkou informativní národní přílohu NA, která obsahuje seznam podkladů používaných v České republice. ČSN EN 752-2 (75 6110) byla vydána v lednu 1998.