Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62676-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334592
Katalogové èíslo 507049
Název dokumentu Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Specifikace dat a kvalita obrazu pro kamerová zařízení
Anglický název Video surveillance systems for use in security applications - Part 5: Data specifications and image quality performance for camera devices
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62676-52018
IEC 62676-52018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62676-5 Tato část IEC 62676 definuje doporučení a požadavky na znázornění a metody měření hodnot výkonu, které mají být popsány v materiálech, jako jsou návody k obsluze, brožury a specifikace zařízení pro dohledovou video kameru. Tento dokument se skládá ze dvou částí. První částí jsou požadavky na popis specifikace položek dohledové video kamery. Druhou částí jsou požadavky na metody měření specifikace položek dohledové video kamery. Výstup dohledové video kamery může být analogový (např. kompozitní video, jako je NTSC nebo PAL) nebo digitální (např. komprimovaný síťový výstup, nekomprimovaný SDI (sériový digitální výstup) atd.).