Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 052205
Katalogové èíslo 507026
Název dokumentu Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu
Anglický název Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.160.30 - Svařovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60974-12018
IEC 60974-12017
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508671ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5 2019A1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511815ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5 2019Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92548ČSN EN 60974-1 ed. 4 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5 Tato část IEC 60974 se vztahuje na zdroje proudu pro obloukové svařování a příbuzné procesy určené pro průmyslové a profesionální použití a napájené napětím nepřesahujícím 1 000 V, napájené z baterií nebo poháněné mechanickými prostředky. Tento dokument specifikuje bezpečnostní a provozní požadavky na zdroje svařovacího proudu a systémy pro plazmové řezání. Tento dokument se nevztahuje na zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování a řezání s omezeným provozem, které jsou určeny hlavně pro používání laiky a zkonstruované v souladu s IEC 60974-6. Tento dokument zahrnuje požadavky na zdroje svařovacího proudu napájené z baterií a sady baterií, které jsou uvedeny v příloze O. Tento dokument se nevztahuje na zkoušení zdrojů svařovacího proudu při pravidelné údržbě nebo po opravě. Typickými příbuznými procesy jsou řezání elektrickým obloukem a žárový nástřik elektrickým obloukem. Střídavé sítě, které mají jmenovité napětí mezi 100 V a 1 000 V, jsou uvedeny v tabulce 1 IEC 60038:2009. Tento dokument nezahrnuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).