Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1364-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730853
Katalogové èíslo 507011
Název dokumentu Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
Anglický název Fire resistance for tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.060.30 - Stropy. Podlahy. Schodiště
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1364-22018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504436ČSN EN 1364-2 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1364-2 Tato část EN 1364 specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti podhledů, které mají samy o sobě požární odolnost nezávisle na jakémkoli stavebním prvku nad nimi. Tato evropská norma se používá ve spojení s EN 1363-1. Metoda platí pro podhledy, které jsou buď zavěšeny na závěsech nebo přímo připevněny k podpěrnému rámu nebo konstrukci, a pro samonosné podhledy. Při této zkušební metodě je podhled vystaven požáru s ohříváním buď: a) zespodu podhledu; nebo a) seshora podhledu k simulaci požáru v dutině nad podhledem. Příspěvek k požární odolnosti, který může zavěšený podhled zajistit jako ochranná membrána nosným prvkům, se stanoví postupem uvedeným v EN 13381-1. Požární odolnost nosných stropů se zavěšeným podhledem může být také posouzena pomocí zkoušek podle EN 1365-2.