Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50129 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342675
Katalogové èíslo 506992
Název dokumentu Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy
Anglický název Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling
Datum vydání 01.06.2019
Datum ukonèení platnosti 01.04.2021
Datum úèinnosti 01.07.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.100 - Stavba železnic
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 501292018
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508644ČSN EN 50129 ed. 2 2019Opr.101.04.2021
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511847ČSN EN 50129 ed. 2 2021
Anotace

ČSN EN 50129 ed. 2 This document is applicable to safety-related electronic systems (including subsystems and equipment) for railway signalling applications. This document applies to generic systems (i.e. generic products or systems defining a class of applications), as well as to systems for specific applications. The scope of this document, and its relationship with other CENELEC standards, are shown in Figure 1. This document is applicable only to the functional safety of systems. It is not intended to deal with other aspects of safety such as the occupational health and safety of personnel. While functional safety of systems clearly can have an impact on the safety of personnel, there are other aspects of system design which can also affect occupational health and safety and which are not covered by this document. This document applies to all the phases of the life cycle of a safety-related electronic system, focusing in particular on phases from 5 (architecture and apportionment of system requirements) to 10 (system acceptance) as defined in EN 50126 1:2017. Requirements for systems which are not related to safety are outside the scope of this document. This document is not applicable to existing systems, subsystems or equipment which had already been accepted prior to the creation of this document. However, so far as reasonably practicable, it should be applied to modifications and extensions to existing systems, subsystems and equipment. This document is primarily applicable to systems, subsystems or equipment which have been specifically designed and manufactured for railway signalling applications. It should also be applied, so far as reasonably practicable, to general-purpose or industrial equipment (e.g. power supplies, display screens or other commercial off the shelf items), which is procured for use as part of a safety-related electronic system. As a minimum, evidence should be provided in such cases (more information is given in 6.2) to demonstrate either - that the equipment is not relied on for safety, or - that the equipment can be relied on for those functions which relate to safety. This document is aimed at railway duty holders, railway suppliers, and assessors as well as at safety authorities, although it does not define an approval process to be applied by the safety authorities.