Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60375 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330110
Katalogové èíslo 506986
Název dokumentu Pravidla týkající se elektrických obvodů
Anglický název Conventions concerning electric circuits
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.060 - Veličiny a jednotky
01.080.40 - Grafické značky pro použití v elektrických a elektronických technických výkresech, diagramech, schématech a v příslušné dokumentaci technických výrobků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 603752018
IEC 603752018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70470ČSN EN 60375 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60375 ed. 2 Tato mezinárodní norma uvádí pravidla pro znaménka, referenční směry a reference polarity pro elektrické proudy a napětí v elektrických sítích. V kapitolách 3 až 10 je časová závislost libovolná. Předpokládá se, že vlnová délka nejvyšší frekvence přicházející v úvahu je delší než největší vzdálenost mezi dvěma body sítě; děje se považují za kvazistatické. Kapitola 11 uvádí pravidla a doporučení pro komplexní notaci.