Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 369066
Katalogové číslo 506971
Název dokumentu Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Anglický název Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.04.2019
Věstník vydání (měs/rok) 3/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.220 - Elektřina. Magnetismus. Elektrická a magnetická měření
29.200 - Usměrňovače. Měniče. Stabilizované napájecí zdroje
33.100.10 - Elektromagnetické emise
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN IEC 62040-22018
IEC 62040-22016
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
76145ČSN EN 62040-2 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2 Tato část souboru norem je typová zkušební norma výrobku pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a vztahuje se na pohyblivé, stacionární, pevné nebo zabudované, zásuvné a trvale připojené UPS pro použití v distribučních soustavách nízkého napětí v prostředí obytném, obchodním, lehkého průmyslu nebo průmys-lovém, které dodávají výstupní napětí s napětím vstupu/výstupu nepřesahujícím 1 500 V DC nebo 1 000 V AC, a které obsahují zařízení pro ukládání energie. S ohledem na instalaci, provoz a údržbu UPS způsobem předepsaným výrobcem, definuje tato norma meze emise, úrovně odolnosti, zkušební metody a funkční kritéria pro kompletní UPS tak, aby vyhovovaly základním požadavkům na EMC, které jsou nezbytné k tomu, aby se u UPS zabránilo rušení jiných zařízení, např. radiových přijímačů a zabránilo tomu, aby se projevily na UPS vnější jevy. Tato norma nezahrnuje jevy EMC způsobené zátěžemi připojenými k UPS nebo situacemi vytvořenými jiným přístrojem, který je vzhledem k UPS jiný, než je popsáno v požadavcích na odolnost. Tato norma je v souladu s platnými normami IEC pro meze elektromagnetických emisí a úrovní odolnosti. Obsahuje další požadavky platné pro UPS. Tato norma nezahrnuje: zařízení pro DC napájení nízkého napětí, na které se vztahují normy IEC 61204; systémy, ve kterých je výstupní napětí odvozeno od točivého stroje.