Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1279-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701621
Katalogové èíslo 506964
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Výrobková norma
Anglický název Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Product standard
Datum vydání 01.04.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1279-52018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86787ČSN EN 1279-5+A2 2010
506150ČSN EN 1279-5 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1279-5 Tento dokument obsahuje výrobkovou normu pro izolační skla pro použití ve stavebnictví.