Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62820-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334597
Katalogové èíslo 506838
Název dokumentu Komunikační systémy budov - Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS)
Anglický název Building intercom systems - Part 2: Requirements for advanced security building intercom systems (ASBIS)
Datum vydání 01.02.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62820-22018
IEC 62820-22017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504086ČSN EN IEC 62820-2 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62820-2 Tato norma specifikuje technické požadavky na skladbu, funkci, výkon a metody zkoušení pokročilého zabezpečení komunikačních systémů budov. Tento dokument je použitelný pro komunikační systémy používané pro pokročilou bezpečnostní komunikaci v budovách. Pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS) je užito pro rychlé ověření zpráv o nouzových a nebezpečných událostech prostřednictvím hlasové komunikace, varování před nebezpečím, rychlé ohlášení odpovědným záchranným / zásahovým službám a pro zaslání instrukcí, jak postupovat. Požadavek vhodného konceptu předchází posouzení rizika a stanovení cíle ochrany. Bezpečnostní řídicí zařízení (SMU) je nezbytnou součástí ASBISu. Typ budovy a její využití má vliv na stanovení rizika. V tomto dokumentu jsou příslušné funkce a vlastnosti rozděleny do tří stupňů. Podle výsledků stanoveného rizika budou bezpečnostní požadavky pokryty individuálním systémovým profilem.