Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62485-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364380
Katalogové èíslo 506833
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 2: Staniční baterie
Anglický název Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries
Datum vydání 01.02.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.220.20 - Kyselinové akumulátorové články a baterie
29.220.30 - Alkalické akumulátorové články a baterie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62485-22018
IEC 62485-22010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63833ČSN EN 50272-2 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62485-2 Tato část souboru IEC 60485 platí pro staniční akumulátorové baterie a bateriové instalace s maximálním napětím DC 1500 V (jmenovitým) a popisuje principiální opatření na ochranu před nebezpečími způsobenými elektřinou, emisí plynu a elektrolytem. Tato mezinárodní norma stanoví požadavky z hledisek bezpečnosti spojených s konstrukcí, používáním, revizí, údržbou a odstraněním. Tato norma pokrývá olověné a NiCd / NIMH baterie.