Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1436
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 737010
Katalogové èíslo 506780
Název dokumentu Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení a zkušební metody
Anglický název Road marking materials - Road marking performance for road users and test methods
Datum vydání 01.02.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.30 - Pomocná zařízení a instalace pro pozemní komunikace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14362018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504759ČSN EN 1436 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1436 Tato norma stanoví funkční požadavky na bílé a žluté vodorovné dopravní značení tak, jak jsou vyjádřeny jejich odrazem za denního světla nebo při osvětlení pozemní komunikace, retroreflexí při osvětlení světlomety vozidla, barvou a drsností. Kromě toho tato norma specifikuje zkušební podmínky a metody.