Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 052205
Katalogové èíslo 506766
Název dokumentu Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání
Anglický název Arc welding equipment - Part 9: Installation and use
Datum vydání 01.02.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.160.30 - Svařovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60974-92018
IEC 60974-92018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86774ČSN EN 60974-9 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 Tento dokument platí pro instalaci a návody k používání zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy zkonstruované v souladu s bezpečnostními požadavky IEC 60974-1, IEC 60974-6 nebo ekvivalentními normami. Tento dokument platí jako směrnice pro instruktory, obsluhy, svářeče, manažery a dozorčí pracovníky pokud jde o bezpečnou instalaci a používání zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy a bezpečné provádění svařovacích a řezacích činností.