Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 350
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 490081
Katalogové èíslo 506758
Název dokumentu Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům
Anglický název Durability of wood and wood-based products - Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 3502016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501170ČSN EN 350 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 350 Tato evropská norma podává pokyny o metodách pro stanovení a klasifikaci trvanlivosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým dřevokazným činitelům. Metody lze použít jak na jednotlivé druhy dřeva, tak na soubory dřeva a materiálů na bázi dřeva, včetně tepelně ošetřeného dřeva, dřeva ošetřeného ochrannými prostředky a upraveného dřeva. Tato norma však není určena k nahrazení zkoušení účinnosti biocidních přípravků. Údaje o biologické trvanlivosti vybraných druhů dřeva, které mají hospodářský význam v evropských zemích, jsou uvedeny v příloze B (informativní), která rovněž poskytuje informace vztahující se k jejich zeměpisnému původu, hustotě, šířce bělového dřeva a impregnovatelnosti.