Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16092-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 210705
Katalogové číslo 506744
Název dokumentu Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky
Anglický název Machine tools safety - Presses - Part 1: General safety requirements
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.04.2019
Věstník vydání (měs/rok) 3/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.080.01 - Obráběcí stroje obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 16092-12018
ISO 16092-12017
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
504929ČSN EN ISO 16092-1 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 16092-1 Tento dokument specifikuje technické bezpečnostní požadavky a opatření, které si musí osvojit osoby zabývající se konstruováním, výrobou a dodáváním lisů, které jsou určeny k tváření kovů za studena nebo materiálů sestávajících se částečně ze studeného kovu, ale také je lze použít i stejným způsobem pro práci s dalšími materiály (např. lepenky, plastů, pryže, kůže, atd.). POZNÁMKA 1: Konstrukce stroje zahrnuje samotnou studii stroje, beroucí v úvahu všechny fáze "životnosti" stroje uvedené v ISO 12100:2010, 5.4 a vypracování pokynů týkajících se všech výše uvedených fází. Požadavky v tomto dokumentu zohledňují zamýšlené použití, jak je stanoveno v ISO 12100:2010, 3.23, stejně jako rozumně předvídatelné nesprávné použití, jak je stanoveno v ISO 12100:2010, 3.24. Tento dokument předpokládá přístup k lisu ze všech stran, zabývá se významnými nebezpečími během různých fází životnosti stroje popsanými v kapitole 4 a specifikuje bezpečnostní opatření jako pro obsluhu tak pro ostatní vystavené (nechráněné) osoby. POZNÁMKA 2: Všechna významná nebezpečí znamenají ty, které byly identifikovány nebo spojeny s lisy v době publikace tohoto dokumentu. Tento dokument se týká lisů, které mohou pracovat nezávisle a může být také použit jako návod pro konstrukci lisů, které mají být určeny k integraci do výrobního systému. Zakrytované lisy přenášejí sílu mechanicky k řezání, tvarování nebo tváření za studena nebo jiných tabulových materiálů pomocí nástrojů nebo lisovnic připevněných nebo ovládaných beranem/traverzou v rozmezí velikosti od malých vysokorychlostních strojů se samostatnou obsluhou, který vyrábí malé obrobky až k velkým strojům s relativně malou rychlostí s několika obsluhami a velkými obrobky. Tento dokument se nevztahuje na stroje, jejichž hlavním účelem je: a) stříhání plechu tabulovými nůžkami; b) připevňování spojovací součásti, např. nýtování, sešívání drátem nebo stehování; c) ohýbání nebo ohraňování ohraňovacím lisem nebo skládacími stroji; d) rovnání; e) děrování; f) vytlačování; g) zápustkové kování nebo objemové tváření za studena; h) zhutňování kovového prášku; i) děrování na jednoúčelových děrovacích strojích konstruovaných výhradně pro profily, např. používané ve stavebnictví; j) bodové svařování; k) ohýbání trubek; l) práce pneumatickým kladivem. Tento dokument nepokrývá nebezpečí spojená s použitím lisů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tento dokument pokrývá bezpečnostní požadavky vztahující se na použití programovatelných elektronických systémů (PES) a programovatelných pneumatických systémů (PPS). Tento dokument se nevztahuje na lisy, které jsou vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu. Tento dokument se zabývá obecně významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi souvisejícími s lisy a pomocnými zařízeními, které jsou určeny k tváření kovů za studena nebo materiálu sestávajícího se částečně ze studeného kovu (viz kapitola 4). Tento dokument specifikuje společné bezpečnostní požadavky pro lisy stanovené v této kapitole a musí být použit ve spojení s ostatními částmi souboru ISO 16092. Specifická nebezpečí, která se týkají použitých typů lisů, jsou řešena v ISO 16092-2, ISO 16092-3 a ISO 16092-4.