Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-692
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 506736
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav
Anglický název International electrotechnical vocabulary - Part 692: Generation, transmission and distribution of electrical energy - Dependability and quality of service of electric power systems
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
29.020 - Elektrotechnika obecně
29.240.01 - Elektrické přenosové a distribuční sítě obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-6922017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16447ČSN 33 0050-603 1994
32262ČSN IEC 50(191) 1993
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-692 V této normě je uvedena obecná terminologie používaná se zřetelem na spolehlivost a kvalitu služby elektrizačních soustav. Termíny jsou generické a jsou použitelné ve všech oblastech metodiky spolehlivosti elektrizačních soustav. Norma není vyčerpávajícím slovníkem pro všechny normy IEC v tomto oboru, definice některých specializovaných termínů lze nalézt jen v příslušných normách. Touto normou se nahrazují oddíly 191-21 až 191-30 změny Z1 ČSN IEC 50(191) (01 0102) z dubna 2003 a oddíl 603-05 ČSN 33 0050-603 z října 1994. Norma má status horizontální normy podle Pokynu IEC 108:2006. Tato horizontální norma je určena především pro použití v technických komisích při vypracování norem podle principů uvedených v Pokynu IEC 108.