Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 6320
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 736320
Katalogové číslo 506724
Název dokumentu Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky
Anglický název Structural clearances of state, regional, local and industrial tracks for normal Railway gauge - National requirements
Datum vydání 01.02.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.03.2019
Věstník vydání (měs/rok) 2/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 45.020 - Železniční technika obecně
93.100 - Stavba železnic
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
513028ČSN 73 6320 2019Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
21663ČSN 73 6320 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 6320 Tato norma stanoví požadavky na prostorové uspořádání tratí a železničních stanic na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu. Průjezdné průřezy se odvozují od referenčních profilů stanovených v mezinárodně platné řadě norem EN 15273. Dále jsou touto normou stanoveny požadavky na prostorové uspořádání tratí ve smyslu osových vzdáleností kolejí a parametrů volného schůdného a manipulačního prostoru, resp. volného prostoru vysokorychlostní koleje. Platnost normy je stanovena do rychlosti 360 km/h. Jestliže byla kolej projektována a zřízena podle dříve platných norem, může být provozována s podmínkou, že její průjezdný průřez vyhovuje zásadám odpovídajícím meznímu průjezdnému průřezu posuzovaného typu. Průjezdný průřez a související prostorové uspořádání trati se upraví do souladu s touto normou ČSN 73 6320 při nejbližší rekonstrukci koleje. Pokud stísněné poměry nedovolí úpravu, o dalším řešení rozhodne vlastník infrastruktury, vždy však musí být přijata opatření k zajištění bezpečnosti drážní dopravy. Požadavky TSI INF musí být splněny po rekonstrukci koleje vždy. Nad rámec této normy pro mostní průjezdný průřez platí ČSN 73 6201, pro tunelový průjezdný průřez platí ČSN 73 7508 a pro nová a rekonstruovaná nástupiště platí ČSN 73 4959. Uvedené normy musí respektovat zásady uvedené v této normě.