Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8469
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 325212
Katalogové èíslo 506611
Název dokumentu Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice
Anglický název Small craft - Non-fire-resistant fuel hoses
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukonèení platnosti 01.11.2021
Datum úèinnosti 01.04.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 84692018
ISO 84692013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94279ČSN EN ISO 8469 2013
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512760ČSN EN ISO 8469 2021
Anotace

ČSN EN ISO 8469 This International Standard specifies general requirements and physical tests for non-fire-resistant hoses for conveying petrol or petrol blended with ethanol and diesel fuel or diesel fuel blended with FAME, designed for a working pressure not exceeding 0,34 MPa for hoses with inner diameter up to and including 10 mm and 0,25 MPa for hoses up to 63 mm inner diameter in craft of hull length up to 24 m. It applies to hoses for small craft with permanently installed fuel systems. Specifications for fire-resistant hoses are given in ISO 7840[1]. Specifications for permanently installed fuel systems are given in ISO 10088[2].