Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8849
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 325140
Katalogové èíslo 506610
Název dokumentu Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud
Anglický název Small craft - Electrically operated direct-current bilge pumps
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukonèení platnosti 01.06.2022
Datum úèinnosti 01.04.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 88492018
ISO 88492003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71114ČSN EN ISO 8849 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514682ČSN EN ISO 8849 ed. 2 2022
Anotace

ČSN EN ISO 8849 This International Standard specifies requirements for electrically operated direct-current bilge pumps intended for use in removing bilge water from small craft with a hull length up to 24 m. It applies to electrically operated bilge pumps rated for less than 50 V direct current (d.c.). This International Standard does not cover pumps intended for damage control.